1998_04_25_TIMEN DA VI IKKE VISSTE NOE OM HVERANDRE - forest